World Industry

Universul aliajelor

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele
Email Imprimare PDF
Regulamentul general privind protectia datelor

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul World Industry SRL   click aici

2. Formulare de exercitare a drepturilor de catre persoana vizata:

 1. Cerere de exercitare a dreptului de acces   click aici
 2. Cerere pentru exrcitarea dreptului de rectificare   click aici
 3. Cerere pentru exercitarea dreptului de stergere   click aici

3. Acte normative:

 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice n ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), emis de catre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene;  click aici
 • Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere n aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice n ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);   click aici
 • Legea nr. 102/2005 privind nfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare;    click aici
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private n sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare; click aici
 • Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificarii de ncalcare a securitatii datelor cu caracter personal n conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice n ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);  click aici

4. Link-uri utile:

 1. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal click aici
 2. Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor (AEPD)   click aici
 3. Bordul European de Protectia Datelor (EDPB)   click aici

5. Responsabil protectia datelor (DPO)

 
!!! Pentru a i se da curs, cererea persoanei vizate trebuie sa fie datata si semnata. Fiecare dintre formulare are o durata medie de completare de 3 minute, iar scopul colectarii informatiilor este de a se permite identificarea corecta a persoanei, n vederea solutionarii cererii.
 
Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish